آثار تربيتي عفو از منظر قرآن مجيد

پدیدآورسید محمود طیب حسینیراضیه مُشک مسجدی

نشریهحسنا

شماره نشریه26

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات38

منبع مقاله

share 1638 بازدید

مقالات مشابه

تفسیر آیه وقایه با رویکرد تربیتی

نام نشریهمطالعات تفسيري

نام نویسندهعلی اسعدی, محمد کاظم شاکر, سيد علي حسيني‌زاده

مبانی قرآنی معرفت شناسی برنامۀ درسی تربیت سیاسی

نام نشریهپژوهش های سیاست اسلامی

نام نویسندهسعید بهشتی, محمدصادق حمیدزاده, حسن ملکی

نقش تربيتي صراط مستقيم در قرآن و حديث

نام نشریهپژوهشنامه اخلاق

نام نویسندهحميدرضا حاجي بابايي

تربیت عبادی از منظر قرآن

نام نشریهقرآن و علم

نام نویسنده محمدعلی رضایی اصفهانی - حمید نجفی جزه ای

روش‌شناسي «تفسير تربيتي»

نام نشریهماهنامه معارف

نام نویسندهسید احمد هاشمی علیآبادی

مراحل تربیت از دیدگاه قرآن، سنت و علم روانشناسی

نام نشریهحسنا

نام نویسنده جمال فرزند وحی - طاهره حیدرنژاد

بخشش از ديدگاه روان شناسي و قرآن کريم

نام نشریهانسان پژوهی دینی

نام نویسنده حميدرضا ايماني فر - جميله فاطمي - فاطمه اميني

«عفو» در قرآن کریم

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای سیاسی

نام نویسنده اصغر افتخاری – روح الله فرهادی