سبک شناسی محسنات معنوی سوره نساء

پدیدآوربهمن هادیلومجتبی محمدی مزرعه شاهیاحمد امیدوار

نشریهعیون

شماره نشریه1

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات21

منبع مقاله

share 1091 بازدید

مقالات مشابه

احتباك و آثار معنايي آن در تفسير قرآن

نام نشریهقرآن شناخت

نام نویسندهمحمد نقیب زاده

نقش قرینه مقابله در تفسیر قرآن

نام نشریهآموزه های قرآنی

نام نویسندهحسن خرقانی

توريه

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهسید رضا هاشمی

جرى و تطبيق

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهسعیده غروی

«استخدام» ‌در ترجمه قرآن كريم

نام نشریهبینات

نام نویسندهمحمد هادی شفیق آملی

بلاغت عربي و تفسير قرآن با نگاهي به صنعت لفّ و نشر (1)

نام نویسندهنوشتة جان وَنزبرو _ مرتضي كريمي‌نيا