بررسی سند قرائت حفص از عاصم

پدیدآورفریده پیشواییمحمد صادق یوسفی مقدم

نشریهپژوهشهای قرآنی

شماره نشریه78

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات22

منبع مقاله

share 2181 بازدید

مقالات مشابه

لمحه عن الكسائي و خصائصه القرائيه

نام نشریهعلوم قرآن و حدیث

نام نویسندهعلی اسدی, مرتضی ایروانی نجفی, علي رضا آزاد

جایگاه روایت شعبه از عاصم نزد مفسرین امامیه

نام نشریهمطالعات قرائت‌ قرآن

نام نویسندهاحمد عابدی, داود ترابی میبدی

بررسی و تحلیل نظرات فقهاء درباره جواز قرائات سبع در نماز

نام نشریهمطالعات قرائت‌ قرآن

نام نویسندهمحمد فاکر میبدی, سیدمجتبی رضوی

ارزیابی ادلۀ دیدگاه رواج تاریخی قرائت عاصم به روایت حفص

نام نشریهمطالعات قرآن و حدیث

نام نویسندهحامد شریفی نسب, سیدمحمد باقر حجتی, امید قربانخانی

قرائت نگاری در مغرب دوره مرینی در سده هشتم

نام نشریهلسان صدق

نام نویسندهیونس فرهمند, قدریه تاج بخش

بررسی روش قرائت البزی و قنبل در دو سوره نساء و مائده

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسنده مهدی ممتحن – اختر سلطانی

کاستی های هرمنوتیک در ساحت تفسیر ولایی

نام نشریهمجله کیهان فرهنگی

نام نویسندهاسماعیل منصوری لاریجانی