زمان در قرآن

پدیدآورمرتضی براتیداود داداش‌نژادعلی پریمی

نشریهآیین حکمت

شماره نشریه27

تاریخ انتشار1399/04/07

تعداد صفحات25

منبع مقاله

share 1199 بازدید

مقالات مشابه

نحوست ایّام از منظر قرآن، روایات و عقل؛ با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبائی (ره)

نام نشریهاندیشه علامه طباطبایی

نام نویسندهحسین علوی مهر, مرتضی سازجینی, محمد حسین شیر افکن

حقیقت زمان از نظر علامه محمدحسین طباطبائی(ره)

نام نشریهاندیشه علامه طباطبایی

نام نویسنده حسین کلباسی اشتری – زهرا اُمّی

سعادت و نحوست ایام از منظر قرآن

نام نشریهماهنامه پاسدار اسلام

نام نویسندهسید جواد حسینی

تقويم

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهحمید بیگزاده جلالی

تابستان

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهمهدی امیریان

نسبيت زمان در قرآن

نام نویسندهمرتضی دانشمند

شب؛ بهترين زمان معراج

نام نشریهروزنامه کیهان

نام نویسندهمحمد باقر منصوری