عصمت امام و خاستگاه آن در قصص قرآن کريم

پدیدآورمحسن دیمه کار گراب

نشریهامامت پژوهي

شماره نشریه15

تاریخ انتشار1399/04/07

منبع مقاله

share 789 بازدید

مقالات مشابه

تبیین محدوده عصمت به وسیله روایات ذیل آیه ولایت

نام نشریهمعارف قرآن و عترت

نام نویسندههاجر بنائی, محمد حسین قاسم پیوندی

مقایسۀ داستانهای چهارگانۀ سورۀ مریم با رویکرد روایت‌‌شناسی

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهمحمد رضا حاجی اسماعیلی, مهدی مطیع, اعظم السادات حسینی

کارآمدی تفسیر کلامی قصص قرآن در باب امامت

نام نشریهپژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن

نام نویسندهمحسن دیمه کار گراب, علی ملاکاظمی

سالم سازي جامعه از انحرافات اخلاقي در قصص قرآن

نام نشریهمشكوة

نام نویسندهمحمّد حسین مردانی نوکنده

بررسی آراء مستشرقان درباره روش داستان‌پردازی در قرآن

نام نشریهقرآن پژوهی خاورشناسان

نام نویسندهسمیرا حیاتی, عبدالحسین شورچه, سیدمفید حسینی کوهساری