روش هاى آموزشى از منظر قرآن كريم

پدیدآورمژده عليزادهسيدحميدرضا علوي

نشریهمعرفت

شماره نشریه209

تاریخ انتشار1399/04/06

منبع مقاله

share 2289 بازدید

مقالات مشابه

رویکردی تربیتی به کارکردهای پرسش از منظر قرآن کریم

نام نشریهکتاب قیم

نام نویسندهنرگس سجادیه, نیکو دیالمه, سارا طوسیان خلیل آباد

الگوی اخلاق حرفه‌ای در تدریس بر اساس روش حضرت خضر (ع) در قرآن کریم

نام نشریهاخلاق زیستی

نام نویسندهزهرا محققيان, امیرحسین بانکی پورفرد

کاربست روش پرسش و پاسخ در تبیین عقاید (در قرآن و حدیث)

نام نشریهحدیث و اندیشه

نام نویسندهرضا برنجکار, علی عباس آبادی

روش‌های آموزش توحید افعالی در قرآن

نام نشریهتربیت اسلامی

نام نویسندهحسن شکراللهی, محمد داودی

کاربست آموزه های قرآنی در نهادهای فرهنگی و آموزشی

نام نشریهقرآنی كوثر

نام نویسنده فاطمه السادات امیر شاکرمی – زهره موسوی

رویکرد فرهنگی تربیتی مقایسه سیر مشاهده در قرآن و علوم تجربی

نام نشریهرشد آموزش قرآن

نام نویسنده فاطمه رمضانی – فریده عصار – مهدی مروجی

تعلیم توحید با روش تذکر

نام نشریهرشد آموزش قرآن

نام نویسندهلیلا خدام

روش‌شناسي آموزش معارف اسلامي در قرآن

نام نشریهفصلنامه مطالعات تفسیری

نام نویسندهعبد‌ الله موحدی محب