مسيح‌ شناخت قرآنی و معنويت توحيدی

پدیدآورانشاءالله رحمتی

نشریهپژوهش نامه قرآن و حديث

شماره نشریه14

تاریخ انتشار1399/04/06

منبع مقاله

share 1340 بازدید

مقالات مشابه

ویژگی‌ها و مصداق روح‌القدس در قرآن و حدیث

نام نشریهحدیث و اندیشه

نام نویسندهعلی حاجی خانی, علی بید سرخی

بررسی تطبیقی اصطلاح «انجیل» در قرآن و عهد جدید

نام نشریهکتاب قیم

نام نویسندهمحمد کاظم شاکر, فاطمه میری

تصلیب و مرگ عیسی از نگاه مفسران اسلامی

نام نشریهپژوهش های ادیانی

نام نویسندهمحسن گلپایگانی, عارفه گودرزوند

مفهوم‌شناسی «تورات» و «انجیل» در کاربردهای قرآنی

نام نشریهاندیشه نوین دینی

نام نویسندهمحمدتقی انصاری‌پور, رامین باباگل‌زاده

انجيل برنابا در تعارض با قرآن كريم

نام نشریهمعرفت ادیان

نام نویسندهخديجه كاردوست فيني, محمدمهدي قرباني

رهبانيت از منظر قرآن

نام نشریهبینات

نام نویسندهسوسن آل رسول, فاطمه مسجدي