اثربخشی معنادرمانی قرآن و معنادرمانی فرانکل بر سلامت روان و بهزیستی ذهنی مادران افسرده

پدیدآور فریده داودی حموله – محمدحسین فلاح – مهدی اسمعیلی صدرآبادی – مهران علیپور

نشریهپژوهشهای میان رشته ای قرآن كریم

شماره نشریه11

تاریخ انتشار1395/02/01

منبع مقاله

share 109 بازدید

مقالات مشابه

تفسیر آیات انسان‌شناسی و نقش آن در شناخت درمانی افسردگی

نام نشریهمطالعات تفسیری

نام نویسنده محمدجواد نجفي - محمدکاظم رحمان ستایش - فاطمه موسوی

قرآن و معنا درمانی (لوگوتراپی)

نام نشریهدانشگاه اسلامی

نام نویسنده اسماعیل زراعی حاجی آبادی – مهدیه السادات عمرانی

قرآن و روان درمانى افسردگى

نام نویسندهمحمد تقی صرفی

حزن در عرفان اصیل اسلامی

نام نشریهنشریه کتاب نقد

نام نویسندهمهدیه السادات کسایی زاده