بازخوانی روایات جمع قرآن بر پایه حدیث نزول قرآن بر هفت حرف

پدیدآور سیدکاظم طباطبایی – محسن رجبی قدسی

نشریهمطالعات قرآنی و روایی

شماره نشریه1

تاریخ انتشار1395/01/28

منبع مقاله

share 50 بازدید

مقالات مشابه

بازخوانی روایات جمع قرآن بر پایۀ حدیث نزول قرآن بر هفت حرف

نام نشریهمطالعات فهم حدیث

نام نویسندهمحسن رجبي قدسي, سیّد‌کاظم طباطبایی

شکل و ساختار قرآن

نام نشریهآینه پژوهش

نام نویسنده آنگلیکا نویورت – نصرت نیل ساز

نخستين جمع آورى قرآن

نام نشریهمعرفت

نام نویسندهحسن رضایی هفتادُر

جمع قرآن

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهسید عبدالرسول حسینی زاده

جایگاه جامعان قرآن و ارزش گذاری مصاحف آنان

نام نشریهفصلنامه حسنا

نام نویسندهحسین الوند سرکلاته

نقدی بر کتاب «درسنامه علوم قرآنی»

نام نشریهآینه پژوهش

نام نویسندهشمس الله معلم کلایی

بررسی آرای قرآن پژوهان غربی درباره تدوین قرآن

نام نشریهقبسات

نام نویسندهحسن رضایی هفتادر

جمع القرآن و تألیفه

نام نشریهمجموعه مقالات کنگره شیخ مفید

نام نویسندهمحمد عبائی الخراسانی