مؤلفه های کاربردشناختی انذار در داستان حضرت شعیب علیه السلام

پدیدآور علیرضا دل افکار – محمدحسن صانعی پور – مهدی ارجمندفر

نشریهپژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن

شماره نشریه1

تاریخ انتشار1395/01/28

منبع مقاله

share 80 بازدید

مقالات مشابه

داستان شعیب (ع) در قرآن و عهد قدیم

نام نشریهآموزه های قرآنی

نام نویسندهعباس اشرفی, مریم پیروان

تفسیر تطبیقی آیه «انذار» از نگاه فریقین

نام نشریهپژوهش های تفسیر تطبیقی

نام نویسندهعزت الله مولایی نیا, محمد امین مومنی

تحلیل ساختار کار گفت انداز در قرآن کریم

نام نشریهپژوهش های زبان شناختی

نام نویسنده علیرضا دل افکار – محمدحسن صانعی پور – بهمن زندی – مهدی ارجمندفر

بررسی تفسیری گستره جغرافیایی ارسال رسل درآیات انذار

نام نشریهپژوهشنامه ثقلین

نام نویسنده حامد شیواپور - محمد حاج محمدی

انذار در سوره ياسين

نام نشریهبینات

نام نویسندهمرضیه محصص

بشارت و انذار در قرآن و عهد قدیم با نظر به کتاب اشعیا

نام نشریهمنهاج

نام نویسنده لیلا هوشنگی – لیلا شرفی

انذار

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهعلى محمدى‌آشنانى و بخش فلسفه و كلام