کارایی قاعده «تَعلیقُ الحُکمِ عَلَی الوَصفِ مُشعرٌ بِالعِلیّة» در تفسیر قرآن کریم

پدیدآور محمدرضا ستوده دنیا – مهدی رجائی

نشریهپژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن

شماره نشریه1

تاریخ انتشار1395/01/28

منبع مقاله

share 66 بازدید

مقالات مشابه

آثار فقهی نظریۀ جواز استعمال لفظ در بیش از یک معنا در قرآن مجید

نام نشریهمطالعات فقه امامیه

نام نویسندهسیدمحمود طیب‌حسینی, سجاد کوهی بشیر

خطاب های قرآن در اندیشه اصولی امام خمینی (ره)

نام نشریهكتاب قیم

نام نویسنده نادعلی عاشوری – احمدرضا توکلی

نقش اشتراک لفظی در پیدایش اختلاف برداشت مجتهدان از آیات قرآنی

نام نشریهکتاب قیم

نام نویسنده حسین چراغی وش – حسین فلاحی اصل – کاظم حسینی باصری

حجیت ظواهر از منظر میرزا مهدی اصفهانی

نام نشریهمشکو‌ة

نام نویسندهحسین مفید

حجيت فرازهاي قرآن كريم

نام نشریهبینات

نام نویسندهاحمد عابدینی