الصورة المجمالیة فی حوار موسی – علیه السلام – فی القرآن (سورة طه)

پدیدآور عبدالحلیم المطرقی – عباس عرب

نشریهعلوم قرآن و حدیث

شماره نشریه92

تاریخ انتشار1394/12/21

منبع مقاله

share 70 بازدید

مقالات مشابه

شاخص‏هاى سخن گفتن در اسلام

نام نشریهمعرفت

نام نویسندهسهراب مروتی, قدرت ذوالفقارى‏فر, محمدرضا شيرخانى

بررسي روش گفتمان‌كاوي و چگونگي كاربست آن در مطالعات قرآني

نام نشریهعيار پژوهش در علوم انساني

نام نویسندهمهدی مطیع, رضا شكراني, هدي صادق زادگان