معناشناسی تحلیلی آيه «إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ» از منظر مفسران فريقين

پدیدآور حسین علوی‌مهر - محسن خوش‌فر - حسن حسن‌زاده

نشریهمطالعات تفسیری

شماره نشریه16

تاریخ انتشار1394/01/26

منبع مقاله

share 239 بازدید

مقالات مشابه

لزوم و لازمه‌های نفی تعطیل و تشبیه از ذات خدا برپایه قرآن و روایات

نام نشریهاندیشه نوین دینی

نام نویسندهنهله غروی نائینی, علی حاجی خانی, جلیل پروین

تحلیلی بر «تجلی خدا» در قرآن

نام نشریهسراج منیر

نام نویسنده منصور پهلوان – محمود خیراللهی – زهرا خیراللهی

زبان آیات الهیاتی قرآن از منظر روزبهان بقلی و ابن عربی

نام نشریهقبسات

نام نویسنده مسعود حاجی ربیع – محمد حسین زاده