تحول درک‌های مفسران از مفهوم خلقت بهینه انسان

پدیدآور حامد خانی - بـَـگـُم عَقَبِه

نشریهپژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن

شماره نشریه2

تاریخ انتشار1394/01/26

منبع مقاله

share 121 بازدید

مقالات مشابه

بازتأملي در مدلول آيات ناظر به آفرينش نخستين انسان

نام نشریهقرآن شناخت

نام نویسندهحميد آريان, مرادعلی شورگشتی

خلقت آدم و حوا در قرآن و تورات

نام نشریهبینات

نام نویسندهكيوان احساني, زهرا محمدي

بررسی و نقد دیدگاه ابن جریر طبری درباره آفرینش حضرت حوا (علیها السلام)

نام نشریهفصلنامه حسنا

نام نویسنده سهراب مروتی – امان الله ناصری کریم وند

آفرینش انسان از دیدگاه قرآن و علوم جدید

نام نشریهفصلنامه قرآنی كوثر

نام نویسنده عبدالمجید طالب تاش – فاطمه سنیسل بچاری