نقش روايات اماميه در معادل‌گزينی مفردات قرآنی و بازتاب آن در نقد ترجمه‌های معاصر قرآن کريم

پدیدآور سيد محمدرضا ميرسيد - محمدرضا حاج اسماعيلی

نشریهپژوهشهای زبان شناختی قرآن

شماره نشریه4

تاریخ انتشار1394/01/26

منبع مقاله

share 119 بازدید

مقالات مشابه

معناشناسی واژه اعجمی در کتاب و سنت

نام نشریهعلوم و معارف قرآن و حدیث

نام نویسندهحمید رضا فهیمی تبار, مهدی آذری فرد

رويكرد روش شناختي به روايات تفسيري «قرآن با قرآن»

نام نشریهعلوم قرآن و حدیث

نام نویسندهعلی راد, مسعود حسن زاده

بافت موقعیت و نقش آن در ترجمه‌ قرآن

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسندهعلی مطوری, هدیه مسعودی ‌صدر