بررسی کارکرد تذکری وحی

پدیدآور رضا برنجکار - مهدی نصرتیان اهور

نشریهپژوهشنامه ثقلین

شماره نشریه1

تاریخ انتشار1394/01/26

منبع مقاله

share 230 بازدید

مقالات مشابه

آسيب شناسي ديدگاه يوري روبين در مورد «اصالت وحي»

نام نشریهقرآن پژوهي خاورشناسان

نام نویسندهحسن رضایی هفتادر, مهدی همتیان

الميزان و تحليل وحي

نام نشریهمعرفت کلامی

نام نویسندهمصطفی کریمی

درجات معنای واژه ها در قرآن کریم با رویکرد به مفهوم واژه «وحی»

نام نشریهكتاب قیم

نام نویسنده سهیلا پیروزفر – حسن نقی زاده – نداخداشناس فیروزآبادی

تفسير آيات دال بر فطري بودن خداشناسي

نام نشریهمطالعات تفسیری

نام نویسندهمحمد ابراهیم ایزدخواه