اثربخشي معنا درماني توام با تلاوت قرآن و دعا بر افسردگي و سلول T / كمكي(+CD4)

پدیدآور نجمه حمد - شوبو ويسي

نشریهپژوهشهای میان رشته ای قرآن كریم

شماره نشریه6

تاریخ انتشار1393/05/02

منبع مقاله

share 1 بازدید

مقالات مشابه

اثربخشی معنادرمانی قرآن و معنادرمانی فرانکل بر سلامت روان و بهزیستی ذهنی مادران افسرده

نام نشریهپژوهشهای میان رشته ای قرآن كریم

نام نویسنده فریده داودی حموله – محمدحسین فلاح – مهدی اسمعیلی صدرآبادی – مهران علیپور

تفسیر آیات انسان‌شناسی و نقش آن در شناخت درمانی افسردگی

نام نشریهمطالعات تفسیری

نام نویسنده محمدجواد نجفي - محمدکاظم رحمان ستایش - فاطمه موسوی

قرآن و معنا درمانی (لوگوتراپی)

نام نشریهدانشگاه اسلامی

نام نویسنده اسماعیل زراعی حاجی آبادی – مهدیه السادات عمرانی

قرآن و روان درمانى افسردگى

نام نویسندهمحمد تقی صرفی

حزن در عرفان اصیل اسلامی

نام نشریهنشریه کتاب نقد

نام نویسندهمهدیه السادات کسایی زاده