تعارض ميان «روايات منع از تفسير به راي» و «لزوم تدبر در قرآن» از نگاه فيض کاشاني و علامه طباطبايي

پدیدآوررحمت الله عبداله زاده آرانی

نشریهپژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن

شماره نشریه1

تاریخ انتشار1393/05/02

منبع مقاله

share 75 بازدید

مقالات مشابه

تحلیلی انتقادی از دیدگاه ذهبی پیرامون «تفسیر به رأی»

نام نشریهمطالعات قرآن و حدیث

نام نویسندهاصغر طهماسبی بلداجی, كيوان احساني, لیلا قنبری

ریشه‌شناسی واژه قرآنی «تدبّر»

نام نشریهمطالعات قرآن و حدیث

نام نویسندهمحمود کریمی, مرتضی سلمان نژاد

مخاطبه با كلام الله، ركن اصلي قرائت ترتيل

نام نشریهمشكوة

نام نویسندهحسين مرادي زنجاني, حسين رحماني زاد

تدبّر در فهم قرآن

نام نشریهسراج منیر

نام نویسندهروح الله محمد علی نژاد عمران

تحلیل ماهیت تدبر در قرآن از منظر تفاسیر امامیه

نام نشریهحدیث و اندیشه

نام نویسندهعلی راد, محمد علیان نظری

تفسیر به رأی و هرمنوتیک فلسفی

نام نشریهپژوهشنامه قرآن و حدیث

نام نویسندهعزیزالله سالاری

اندیشه، گفتار و رفتار در قرآن کریم

نام نشریهرشد آموزش قرآن

نام نویسنده نفیسه نوید – مجتبی فائق

حوزه معنايی تدبر در قرآن کريم

نام نشریهپژوهشهای زبان شناختی قرآن

نام نویسنده مهدی لطفی - محمدرضا ستوده نيا