در آمدي بر نظريات ترجمه و بازترجمه كتب آسماني بهمراه مقابله ترجمه و باز ترجمه هفت آيه نخست سوره مباركه مائده

پدیدآورمحمد زیار

نشریهپژوهش نامه قرآن و حدیث

شماره نشریه11

تاریخ انتشار1393/04/30

منبع مقاله

share 63 بازدید

مقالات مشابه

ترجمه قرآن: مقابله و بررسی چهار ترجمه از سوره نور به فرانسه

نام نشریهترجمان وحی

نام نویسنده شادیه ترابلسی – ترجمه: هلیا ناصر گیوه چی

القرآن الکریم و ترجمته إلی اللغات الأجنبیة

نام نشریهالعرفان

نام نویسندهمحمد صالح البنداق

ترجمه‏ای مؤمنانه، تخصصی و دشوار

نام نشریهترجمان وحی

نام نویسندهمیشل شود کیوکس

نقدي بر ترجمه‏بلاشر

نام نویسندهجواد حدیدی

نقدي بر يك ترجمه جديد از قرآن به فرانسه

نام نویسندهيحيي علوي / رضا عباسي

نخستين ترجمه‌هاي قرآن به فرانسه

نام نویسندهیاسین خوشحال

نخستين ترجمه قرآن به زبان فرانسه

نام نویسندهجواد حدیدی