بررسی موجودات هوشمند فرازمینی از منظر مفسران قرآن

پدیدآور محمدعلی رضایی اصفهانی- سید عیسی مسترحمی

نشریهمطالعات تفسیری

شماره نشریه10

تاریخ انتشار1392/12/20

منبع مقاله

share 147 بازدید

مقالات مشابه

معماری زنبور عسل از دیدگاه قرآن و معماری مدرن

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسنده فهیمه موسوی – مهدی ممتحن – مجید خزاعی – سیدحسین عبداللهی برایی

جنود السموات والارض از منظر آیات و روایات

نام نشریهکتاب قیم

نام نویسنده بمانعلی دهقان منگابادی – محمدرضا بابایی دره

بررسي اعجاز زيست شناختي قرآن

نام نشریهدو فصلنامه قرآن و علم

نام نویسندهعبد الزهرا جلالی