نقدی بر کتاب «درسنامه علوم قرآنی»

پدیدآورشمس الله معلم کلایی

نشریهآینه پژوهش

شماره نشریه132

تاریخ انتشار1392/12/14

منبع مقاله

share 117 بازدید

مقالات مشابه

تنويع و تقسيم مباحث علوم قرآن

نام نشریهقرآن شناخت

نام نویسندهعلي‌اوسط باقري

پايان نامه ها و كتاب شناسي قرآن و امام جواد(ع)

نام نشریهبینات

نام نویسندهإدريس جعفر زاده

نقد کتاب «رویکردی نو به مطالعه قرآن»

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسندهسیدمصطفی احمدزاده