بررسی پدیده اسرائیلیات در تفاسیر با تاکید بر نظر علامه معرفت (ره)

پدیدآور سیدمحمد طباطبایی – صدیقه رنجبر

نشریهپژوهشنامه علوم و معارف قرآن

شماره نشریه10

تاریخ انتشار1392/04/08

منبع مقاله

share 179 بازدید

مقالات مشابه

معیارهای تشخیص روایات جعلی اسباب نزول

نام نشریهحسنا

نام نویسندهناصر عابديني

ارزيابي اسرائيليان: معضلي تفسيري

نام نشریهکتاب ماه دین

نام نویسنده جين دمون مك اليف - مترجم: سيد علي آقايي

ارزش گذاری اسرائیلیات، معضلی در تفسیر

نام نشریهپژوهش دینی

نام نویسنده مک اولیف - مترجم: محمدتقی دیاری بیدگلی

التفسیر الرمزی: التکون و النشوء

نام نشریهالمنهاج

نام نویسندهنعمت الله الصالحی