تفسیر «الغفور الرحیم» و تحلیل غرض هدایتی آنها

پدیدآور محمدحسن سراج صادقی – علی اکبر بابایی

نشریهفصلنامه مطالعات تفسیری

شماره نشریه9

تاریخ انتشار1392/04/08

منبع مقاله

share 167 بازدید

مقالات مشابه

ارزیابی دیدگاه مفسران درباره معناشناسی «معیشت ضنک» در آیه ۱۲۴ طه

نام نشریهمطالعات تفسيري

نام نویسندهفتح الله نجار زادگان, شیما محمودپور, سیدمحمد موسوی‌مقدم

معناشناسی واژه اعجمی در کتاب و سنت

نام نشریهعلوم و معارف قرآن و حدیث

نام نویسندهحمید رضا فهیمی تبار, مهدی آذری فرد

نقش سیاق در تفسیر آیة تبلیغ

نام نشریهسراج منیر

نام نویسندهعباس اسماعيلي زاده, محبوبه غلامی