بینامتنی قرآنی در مقامات ناصیف یازجی

پدیدآورمرتضی قائمی

نشریهپژوهشهای میان رشته ای قرآن كریم

شماره نشریه2

تاریخ انتشار1392/04/08

منبع مقاله

share 112 بازدید

مقالات مشابه

اقتباس‌ها و استنادهای قرآنی امام رضا(ع)در حدیث امامت

نام نشریهپژوهش نامه معارف قرآنی

نام نویسندهحسین افسردیر, عصمت رحیمی, فتحیه فتاحی‌زاده

جلوه بلاغي در آيه الكرسي

نام نشریهبینات

نام نویسندهرويا اسماعيليان, سيد رضا سليمان زاده نجفي

نقش قرآن در تحول نقد و بلاغت

نام نشریهادب عربی

نام نویسندهمحمود فضیلت

تأکید در قرآن کریم

نام نشریهدو فصلنامه ترجمان وحی

نام نویسندهسید علی موسوی گرمارودی