مقایسه دو تفسیر ادبی کشاف و تفسیر بیانی

پدیدآور آفرین زارع – احمد قاسمی

نشریهپژوهش نامه قرآن و حدیث

شماره نشریه9

تاریخ انتشار1391/12/26

منبع مقاله

share 136 بازدید

مقالات مشابه

بررسی تطبیقی روش و قواعد تفسیری علامه بلاغی و بنت الشاطی

نام نشریهپژوهش های تفسیر تطبیقی

نام نویسندهسيدعبدالرسول حسيني زاده, فاطمه احمدی نژاد

تفسير لغوي سوره دهر در تفسير نمونه

نام نشریهمطالعات تفسيري

نام نویسندهسید رضا مؤدب, فاطمه احمدي‌نژاد

بازنگری مبانی و روش تفسیر ادبی معاصر از منظر امین خولی

نام نشریهآموزه های قرآنی

نام نویسندهمحسن قاسمپور, اعظم پویازاده, محدثه ایمانی

روش تفسيري ثعلبي در الكشف و البيان

نام نشریهبینات

نام نویسندهنجمه كيوان نژاد

سخنان امام رضا (ع) در تفاسير اهل سنت

نام نشریهبینات

نام نویسندهسيده فاطمه ميرصفي