مطالعه تطبیقی ترجمه های انگلیسی سوره حمد

پدیدآورعلی رضا انوشیروانی

نشریهپژوهش زبان های خارجی

شماره نشریه31

تاریخ انتشار1391/03/09

منبع مقاله

share 107 بازدید

مقالات مشابه

بررسي معنايي آيه 26 بقره و نقد علمي ترجمه هاي آن

نام نشریهپژوهش نامه قرآن و حدیث

نام نویسنده سيدمحمدرضا ابن الرسول - فاطمه گلي

نگاهی به تفسیر فاتحة الکتاب فخر رازی

نام نشریهآینه پژوهش

نام نویسندهسید رضا باقریان موحد

تفسیر القرآن بالقرآن فی سورة الفاتحة

نام نشریهالمعارج

نام نویسندهجعفر شرف الدین