کتاب خدا انسان را از خواب غفلت بیدار می کند

پدیدآوراحمد جمالی

نشریهپاسدار اسلام

شماره نشریه347

تاریخ انتشار1391/02/31

منبع مقاله

share 64 بازدید

مقالات مشابه

بررسي برداشت‌هاي تفسيري علامه‌طباطبايي درباره آيات مربوط به لوح محفوظ

نام نشریهمطالعات تفسيري

نام نویسندهمحمدعلي وطن‌دوست, سيد مرتضي حسيني شاهرودي

عصمت تام قرآن و برون‌دادهاي آن

نام نشریهماهنامه معارف

نام نویسندهحمید رضا شاکرین

مصلحت‌انديشي قرآن كريم در اِخبار

نام نشریهقرآن شناخت

نام نویسنده محمدرضا امين - احمد واعظي

ساختار و گستره معارف قرآني

نام نشریهعلوم قرآن و حدیث( مطالعات اسلامی سابق)

نام نویسنده سيدمحمد مرتضوي - محمد سهيلي

بررسی اقتباس قرآن از تورات

نام نشریهدو فصلنامه قرآن پژوهی خاورشناسان

نام نویسنده علی نصیری - محمدحسین مدبر

سنت ادبی آغازیه و گونه های آن در قرآن

نام نشریهمشكوة

نام نویسندهغلام رضا معروف

چهار نکته درباره قرآن

نام نشریهسفینه

نام نویسندههادی مروی

تكرار در قرآن كريم

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهعلی اسعدی