بررسی آرای دکتر بوکای و پرفسور آربری پیرامون مصونیت قرآن از تحریف

پدیدآورسکینه حقانی

نشریهبینات

شماره نشریه69

تاریخ انتشار1391/02/19

منبع مقاله

share 97 بازدید

مقالات مشابه

نقد و بررسي روايتي در تحديد قرآن به سه بخش

نام نشریهحسنا

نام نویسندهمحدثه ایمانی

نقد كتاب مقدس: خاستگاه تاريخي ـ معرفتي و تأثير آن بر مطالعات قرآني

نام نشریهمعرفت ادیان

نام نویسندهجعفر نکونام, نفيسه اميري دوماري

تعارض اختلاف قرائات و عدم تحریف قرآن

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسندهسیدمرتضی پور ایوانی