نگاهی به آرایه قصر در قرآن کریم

پدیدآورمحمد اسماعیل‏ زاده

نشریهبینات

شماره نشریه70

تاریخ انتشار1391/02/19

منبع مقاله

share 108 بازدید

مقالات مشابه

کارکردهای بلاغی «حذف» و اثر آن در ترجمه قرآن‌کریم

نام نشریهپژوهش های زبان شناختی قرآن

نام نویسندهاصغر شهبازی, حمید احمدیان, نصرالله شاملی

جلوه بلاغي در آيه الكرسي

نام نشریهبینات

نام نویسندهرويا اسماعيليان, سيد رضا سليمان زاده نجفي

گذری بر معنی شناسی اسلوب تمنی در قرآن کریم

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسنده مرضیه کهندل جهرمی – محمود آبدانان مهدیزاده

صنعت التفات و ارائه ترجمه ای روان از آیه 22 سوره یونس

نام نشریهمشکو‌ة

نام نویسنده محمدرضا حاجی اسماعیلی – زهرا کلباسی

جستاري در تکرار‌بندهاي قرآني

نام نشریهقرآن شناخت

نام نویسندهحسن خرقانی

بلاغت التفات در قرآن کریم

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسندهابراهیم زارعی فر

اسلوب هاي تأكيد در زبان قرآن

نام نشریهعلوم انسانی الزهرا

نام نویسندهمینا جیگاره