رایانه ها و قرآن

پدیدآورحسین رضائی هفتادر

نشریهبینات

شماره نشریه67

تاریخ انتشار1389/12/15

منبع مقاله

share 69 بازدید

مقالات مشابه

بررسي و تحليل پژوهش‌هاي قرآني در عرصة بين‌المللي

نام نشریهقرآن و علم

نام نویسنده علي اكبر خاصه - فريبرز احمدي‌نژاد - سليمان حجازي

منبع‌شناسی مدیریت اسلامی

نام نشریهقرآن و علم

نام نویسندهعبد الهاشم میرزا اف

ارزیابی مقالات قرآنی دائرة المعارف آمریکانا

نام نشریهقرآن پژوهی خاور شناسان

نام نویسنده محمدحسن زمانی – سیداحمد هاشمی علی آبادی

ارزیابی مقالات قرآنی دائرة المعارف آمریکانا

نام نشریهقرآن پژوهی خاور شناسان

نام نویسنده محمدحسن زمانی – سیداحمد هاشمی علی آبادی

ارزیابی پژوهش های جین دمن مک اولیف

نام نشریهقرآن پژوهی خاور شناسان

نام نویسنده حسینعلی ترکمانی – جواد محمدی

منبع شناسی قرآن و علوم اجتماعی

نام نشریهدو فصلنامه قرآن و علم

نام نویسنده حسین فخرزارع – فاضل حسامی – مجتبی روحانی زاده

پژوهش های قرآنی پس از دوره روشنگری در غرب

نام نشریههفت أسمان

نام نویسنده مارکو شولر – سید علی آقایی