بررسی تفسیری ارتباط وقف و ابتدا با بحث جبر و اختیار در آیه 68 قصص

پدیدآورشهناز عابدینی

نشریهبینات

شماره نشریه66

تاریخ انتشار1389/12/15

منبع مقاله

share 89 بازدید

مقالات مشابه

بررسي تطبيقي مسأله قضا و قدر و رابطه آن با جبر و اختيار در تفسير کبير و الميزان

نام نشریهمطالعات تفسيري

نام نویسندهرحمت‌الله عبدالله‌زاده آراني, جواد پاک, محمدتقي رفعت‌نژاد

تبار شناسی احادیث «ترتیل»

نام نشریهقرائت پژوهی

نام نویسندهقاسم بستانی

نگاهی به جبر و اختیار در مکتب اسلام و دلالت‌های تربیتی آن

نام نشریهپژوهشنامه معارف قرآنی

نام نویسندهصدرالدّین شریعتی, سپیده انصافی مهربانی

نقد دیدگاه مسکویه درباره شاخصه انسانیت و رابطه آن با فضیلت و سعادت بر مبنای قرآن و حدیث

نام نشریهمطالعات اسلامی (علوم قرآن و حدیث)

نام نویسنده محمد مصطفائی – حسن نقی زاده – عباس جوارشکیان – غلامرضا رئیسیان