سبک شناسی تفسیر در خلاصه البیان فی تفسیر القرآن

پدیدآورسید مجتبی میر دامادی

نشریهبینات

شماره نشریه65

تاریخ انتشار1389/12/15

منبع مقاله

share 79 بازدید

مقالات مشابه

«غریب القرآن» ابان بن تغلب

نام نشریهتفسیر اهل بیت (ع)

نام نویسندهمحمد حسین مدنی

بازیابی روایات کتاب «التفسیر» علی بن ابی حمزه بطائنی

نام نشریهحدیث اندیشه

نام نویسنده علی راد – سیدعلیرضا حسینی – مرضیه جمالی

وضعیت تفاسیر شیعی در هند

نام نشریهفصلنامه مشكوة

نام نویسندهسید مصطفی احمد زاده

تفسیر مصباح الهدی

نام نشریهسفینه

نام نویسندهحمید سلیم گندمی

آیت الله خوئی و البیان

نام نشریهفروغ وحدت

نام نویسندهمحمد رضا پیرچراغ

آشنایی با تفسیر شبر

نام نشریهمجله علوم و معارف قرآن

نام نویسندهمیرزا علی زاده