ترجمه قرآن مجید به زبانهای زنده دنیا

پدیدآورعلی حجتی کرمانی

نشریهدرسهایی از مکتب اسلام

شماره نشریه7

تاریخ انتشار1389/12/08

منبع مقاله

share 67 بازدید

مقالات مشابه

ترجمه پذيري قرآن كريم

نام نشریهبینات

نام نویسندهپروین بهار زاده