تعریض، تطور، اهمیت و نقش آن در تفسیر قرآن

پدیدآورسید محمود دشتی

نشریهپژوهش نامه قرآن و حدیث

شماره نشریه3

تاریخ انتشار1389/12/08

منبع مقاله

share 52 بازدید

مقالات مشابه

جلوه بلاغي در آيه الكرسي

نام نشریهبینات

نام نویسندهرويا اسماعيليان, سيد رضا سليمان زاده نجفي

الصُّور الخیالیه فی آیات الدُّعاء فی القرآن الکریم

نام نشریهپژوهش های قرآنی در ادبیات

نام نویسندهحسین میرزائی نیا, علیرضا مجتهدزاده

مقایسه چندمعنایی در تفسیر الکشاف و مجمع البیان

نام نشریهفصلنامه حسنا

نام نویسنده محمود شهبازی – نرگس شیرازی

قسم در قرآن

نام نشریهفصلنامه سفیر

نام نویسندهسید عقیل حیدر زیدی

اسالیب اعتراض در قرآن کریم

نام نشریهتحقیقات علوم قرآن و حدیث

نام نویسندهسید مهدی سلطانی رنانی

بررسی تمثیل های ادبی قرآن

نام نشریهمطالعات تفسیری

نام نویسنده سیداسماعیل حسینی اجدادنیاکی – محمد بهرامی