ترجمه انگليسي جديد از «قرآن كريم»

پدیدآوربهاء الدین خرمشاهی

نشریهبینات

شماره نشریه2

تاریخ انتشار1389/12/08

منبع مقاله

share 99 بازدید

مقالات مشابه

بررسي معنايي آيه 26 بقره و نقد علمي ترجمه هاي آن

نام نشریهپژوهش نامه قرآن و حدیث

نام نویسنده سيدمحمدرضا ابن الرسول - فاطمه گلي

نکاتی در باب ترجمه برخی الفاظ و اصطلاحات قرآنی

نام نشریهترجمان وحى

نام نویسنده آ.بن شمشم – ترجمه و تقریر: ابوالفضل حری