حول ترجمة معاني القرآن الكريم

پدیدآورعفاف علی شکری

نشریهالشرعیة و الدراسات الإسلامیة

تاریخ انتشار1389/12/07

منبع مقاله

share 73 بازدید

مقالات مشابه

ترجمه پذيري قرآن كريم

نام نشریهبینات

نام نویسندهپروین بهار زاده