بررسي الگوي دينداري از منظر قرآن وسنت

پدیدآور علي نقي فقيهي – محمد خداياري فرد – باقر غباري بناب – محسن شكوهي يكتا

نشریهاندیشه دینی

شماره نشریه19

تاریخ انتشار1389/12/07

منبع مقاله

share 246 بازدید

مقالات مشابه

الگویی قرآنی برای سنجش دینداری در ایران

نام نشریهآموزه های قرآنی

نام نویسندهمحمدباقر آخوندي, غلامرضا جمشیدیها