گذري بر تفسير شريف كنز الدقائق و بحر الغرايب و مفسر بزرگ آن ميرزا محمد مشهدي

پدیدآورابراهیم کلانتری

نشریهبینات

شماره نشریه24

تاریخ انتشار1389/12/07

منبع مقاله

share 70 بازدید

مقالات مشابه

شیوه تفسیری کنز الدقائق، اثر قمی مشهدی

نام نشریهصحیفه مبین

نام نویسنده زهره اخوان مقدم – آسیه رعیت علی آبادی