تفسیر مجاهد؛ کهن ترین تفسیر

پدیدآورعبد الحسین شهیدی صالحی

نشریهبینات

شماره نشریه14

تاریخ انتشار1389/12/07

منبع مقاله

share 1663 بازدید

مقالات مشابه

نگاهی به اسناد روایات تفسیر مجاهد

نام نشریهحدیث اندیشه

نام نویسنده نصرت نیل ساز – الهام زرین کلاه

تفسر مجاهد، بررسی اصالت، سند، متن و بیان مبانی آن

نام نشریهکتاب قیم

نام نویسنده نصرت نیل ساز – نهله غروی نائینی – الهام زرین کلاه