نگاهي به ترجمه سوره توبه از: عبدالمحمد آيتي

پدیدآورمسعود انصاری

نشریهبینات

شماره نشریه13

تاریخ انتشار1389/12/07

منبع مقاله

share 14 بازدید

مقالات مشابه

روش شناسی ترجمه کنایه در ترجمه های قرآن «معزی، صفارزاده، آیتی»

نام نشریهترجمان وحى

نام نویسنده سید محمدرضی مصطفوی نیا – محمدمهدی طاهر

مترجمان عامل نقل فرهنگها هستند

نام نشریهمجله کیهان فرهنگی

نام نویسندهعبد المحمد آیتی

آشنايى با ترجمه ها و مترجمان

نام نویسندهبهاء الدین خرمشاهی

نگرشی به ترجمه قرآن استاد آیتی

نام نشریهپژوهشهای قرآنی

نام نویسندهسید حیدر علوی نژاد