نگاهي به كاربرد عبارات تكراري قرآن مجيد

پدیدآورمحمد سهیلی پور

نشریهبینات

شماره نشریه14

تاریخ انتشار1389/12/07

منبع مقاله

share 64 بازدید

مقالات مشابه

سبک‌های بیان استدلال در قرآن

نام نشریهآیین حکمت

نام نویسندهمحمدرضا محمدعلیزاده

فوائد «تخصيص بالذكر» در قرآن

نام نشریهحسنا

نام نویسندهفريده محمدزاده

سبک شناسی سوره ذاریات

نام نشریهذهن

نام نویسندهمرتضی سازجینی, عباس یوسفی تازه کندی, شعبان نصرتی

ارزیابی مدخل «سجع» از دائرة المعارف قرآن لیدن

نام نشریهآموزه های قرآنی

نام نویسنده فتحیه فتاحی زاده – حسین افسردیر – راضیه بن زاده

بررسی قانون زیف در سوره های احزاب و غافر قرآن

نام نشریهمطالعات اسلامی (علوم قرآن و حدیث)

نام نویسنده سیده مریم فضائلی – سیدحسین سیدی

سوگندهای خداوند به زمان در قرآن کریم

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسنده زینب ترابی – علی فلاح – محمد لبافچی

الظواهر الأسلوبیة فی سورة الأنعام

نام نشریهبحوث فی اللغة العربیة و آدابها

نام نویسنده حسین کیانی – سمانه قلاوند

زبان‌شناسي خطاب در قرآن

نام نشریهفصلنامه پژوهشهای قرآنی

نام نویسنده شهره شاهسوندي، اميد خانه زاد

جلوه های بینامتنی قرآن کریم در شعر قیصر امین پور

نام نشریهپژوهش های ادبی – قرآنی

نام نویسنده رضا کیانی - جهنگیر امیری - فاروق نعمتی

سوگند در قرآن و ياسين

نام نشریهبینات

نام نویسندهسید محمد موسوی مقدم