حجيت فرازهاي قرآن كريم

پدیدآوراحمد عابدینی

نشریهبینات

شماره نشریه14

تاریخ انتشار1389/12/07

منبع مقاله

share 72 بازدید

مقالات مشابه

آثار فقهی نظریۀ جواز استعمال لفظ در بیش از یک معنا در قرآن مجید

نام نشریهمطالعات فقه امامیه

نام نویسندهسیدمحمود طیب‌حسینی, سجاد کوهی بشیر

خطاب های قرآن در اندیشه اصولی امام خمینی (ره)

نام نشریهكتاب قیم

نام نویسنده نادعلی عاشوری – احمدرضا توکلی

نقش اشتراک لفظی در پیدایش اختلاف برداشت مجتهدان از آیات قرآنی

نام نشریهکتاب قیم

نام نویسنده حسین چراغی وش – حسین فلاحی اصل – کاظم حسینی باصری

حجیت ظواهر از منظر میرزا مهدی اصفهانی

نام نشریهمشکو‌ة

نام نویسندهحسین مفید