اعجاز قرآن از ديدگاه نورسي

پدیدآور عبدالغفور محمود مصطفي – ترجمه: جلال جلالي زاده

نشریهبینات

شماره نشریه11

تاریخ انتشار1389/12/05

منبع مقاله

share 94 بازدید

مقالات مشابه

بررسی اعجاز قرآن کریم از دیدگاه شیخ مفید

نام نشریهکتاب قیم

نام نویسندهسید محسن موسوی, محسن جهاندیده, محمّدتقی اسماعیل پور

تحلیل چرایی عدم استفاده از لفظ «معجزه» در قرآن و روایات

نام نشریهقرآن در آینه پژوهش

نام نویسندهسید محمد علی ایازی, نجمه نجم

رشید رضا و اعجاز القرآن

نام نشریهالوعی الاسلامی

نام نویسندهأحمد الشرباصی

النظریة الإعجازیة للتنزیل

نام نشریهالمنهاج

نام نویسندهمشکور العوادی

قرآن معجزه ای فراتر از ساختار زبانی

نام نشریهکاوش نامه زبان و ادب

نام نویسنده حسین شمس آبادی – احمد فغانی

علت رویش شجره ای از «یقطین» کنار بدین یونس نبی(ع)

نام نشریهپژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم

نام نویسنده حمیدرضا یونسی – مرتضی یوسف زادی