جايگاه رفيع قرآن در پژوهش هاي طب اسلامي

پدیدآور اشرف السادات صانعي – عليرضا نيك بخت نصر آبادي

نشریهبینات

شماره نشریه11

تاریخ انتشار1389/12/05

منبع مقاله

share 81 بازدید

مقالات مشابه

تأثیر آوای قرآن بر اضطراب بیماران مبتلا به سکته قلبی

نام نشریهفصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد

نام نویسنده زهرا نجفی - زهرا تقربی - محمد سجاد لطفی - محسن تقدسی - خدیجه شریفی - علیرضا فرخیان

شفا از منظر قرآن

نام نشریهاخلاق پزشكی

نام نویسندهمحمود غلامرضا میرزایی

درمان اعجاز آمیز قرآن

نام نشریهدو فصلنامه قرآن و علم

نام نویسنده حسین علی علایی – حسن رضا رضایی

قرآن درمانی در بوته نقد

نام نشریهپژوهشهای قرآنی

نام نویسندهحسن رهبری

مقايسه تأثير‌ «آواي قرآن» و موسيقي بر موفقيت تلقيح داخل رحمي اسپرم

نام نشریهاصول بهداشت روانی

نام نویسنده نيره خادم – منور افضل آقايي – مريم كابوسي – مريم حسن زاده بشتيان