نقدي بر كتاب درسي «آشنايي با قرآن» ويژه دوره كارداني تربيت معلم

پدیدآورمحمد علی رضایی کرمانی

نشریهبینات

شماره نشریه7

تاریخ انتشار1389/12/05

منبع مقاله

share 59 بازدید

مقالات مشابه

تنويع و تقسيم مباحث علوم قرآن

نام نشریهقرآن شناخت

نام نویسندهعلي‌اوسط باقري

پايان نامه ها و كتاب شناسي قرآن و امام جواد(ع)

نام نشریهبینات

نام نویسندهإدريس جعفر زاده

نقد کتاب «رویکردی نو به مطالعه قرآن»

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسندهسیدمصطفی احمدزاده

خاورشناسان قرائت پژوه و آثار آنان

نام نشریهقرائت پژوهی

نام نویسندهحسن رضا هفتادر