تغني به قرآن

پدیدآورکاظم قاضی زاده

نشریهبینات

شماره نشریه6

تاریخ انتشار1389/12/05

منبع مقاله

share 125 بازدید

مقالات مشابه

هندسه آوایی تلاوت قرآن

نام نشریهقرائت پژوهی

نام نویسندهمحمد رضا ستوده‌نیا, حسن فروغی

امام خمینی(ره) و آداب تلاوت قرآن کریم

نام نشریهرشد آموزش قرآن

نام نویسندهتهمینه یزدان پناه سامانی

التغنی بالقرآن الکریم

نام نشریهکنوز الفرقان

نام نویسندهمحمد أبو زهرة

امام خمینی(ره) و آداب تلاوت قرآن کریم (بخش نخست)

نام نشریهرشد آموزش قرآن

نام نویسندهتهمینه یزدان پناه سامانی

ترتیل

نام نویسندهمحمد علی لسانی ‌فشارکی