نگاهي به ترجمه سوره حمد و بقره در ترجمه استاد فولادوند

پدیدآورمحمد علی سلطانی

نشریهبینات

شماره نشریه5

تاریخ انتشار1389/12/05

منبع مقاله

share 58 بازدید

مقالات مشابه

بررسي و مقايسه دو ترجمه از قرآن كريم

نام نویسندهمصطفی رضایی آملی