مصاحبه با استاد وهبة زحيلي؛ معرفي «التفسير المنير»

پدیدآوروهبة زحیلی

نشریهبینات

شماره نشریه2

تاریخ انتشار1389/12/04

منبع مقاله

share 68 بازدید

مقالات مشابه

بررسي تطبيقي ديدگاه هاي تفسيري علامه مغنيه و دكتر زحيلي

نام نشریهحسنا

نام نویسندهسید رضا مؤدب, کامران اویسی

جایگاه تفسیر علمی در تفسیر المنیر

نام نشریهبینات

نام نویسندهمحمد حسن شاطری