جمله معترضه و تأثیر بلاغی آن در قرآن کریم

پدیدآورمهدی ممتحن

نشریهپژوهش نامه قرآن و حدیث

شماره نشریه5

تاریخ انتشار1389/02/06

share 1649 بازدید

مقالات مشابه

سبک‌های بیان استدلال در قرآن

نام نشریهآیین حکمت

نام نویسندهمحمدرضا محمدعلیزاده

الفاظ مترادف قرآن و اعجاز قرآن

نام نشریهبینات

نام نویسندهعباس افضلي

فوائد «تخصيص بالذكر» در قرآن

نام نشریهحسنا

نام نویسندهفريده محمدزاده

سبک شناسی سوره ذاریات

نام نشریهذهن

نام نویسندهمرتضی سازجینی, عباس یوسفی تازه کندی, شعبان نصرتی

معنا شناسی مدّ در قرآن کریم

نام نشریهپژوهش های ادبی- قرآنی

نام نویسندهثابت ضیایی, یحیی معروف

ارزیابی مدخل «سجع» از دائرة المعارف قرآن لیدن

نام نشریهآموزه های قرآنی

نام نویسنده فتحیه فتاحی زاده – حسین افسردیر – راضیه بن زاده

بررسی قانون زیف در سوره های احزاب و غافر قرآن

نام نشریهمطالعات اسلامی (علوم قرآن و حدیث)

نام نویسنده سیده مریم فضائلی – سیدحسین سیدی

سوگندهای خداوند به زمان در قرآن کریم

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسنده زینب ترابی – علی فلاح – محمد لبافچی

بررسی اعجاز نحوی در دو سوره بقره و آل عمران

نام نشریهمطالعات قرآنی

نام نویسنده کرم سیاوشی – کاظم خواجوی

الظواهر الأسلوبیة فی سورة الأنعام

نام نشریهبحوث فی اللغة العربیة و آدابها

نام نویسنده حسین کیانی – سمانه قلاوند