فلسفه تفسیر قرآن کریم

نام نشریهقرآن و علم

نام نویسندهمحمد علی رضایی اصفهانی, محمد امینی تهرانی

بررسي ديدگاه اسماء افسر الدين در مورد «شفاعت»

نام نشریهقرآن پژوهي خاورشناسان

نام نویسندهمحمد علی رضایی اصفهانی, فاطمه وجدي

تفسیر تاریخی قرآن کریم

نام نشریهقرآن و علم

نام نویسندهمحمد علی رضایی اصفهانی

خشیت از پروردگار و ارتباط آن با درک قرآن

نام نشریهمطالعات تفسيري

نام نویسندهمحمد علی رضایی اصفهانی, فائزه امینی

گونه شناسی منابع علوم و فنون قرائات

نام نشریهمطالعات قرائت‌ قرآن

نام نویسندهمحمد علی رضایی اصفهانی, محمد امینی تهرانی

نقد دیدگاه وجود خرافات ضد علم در قرآن

نام نشریهقرآن و علم

نام نویسندهمحمد علی رضایی اصفهانی, روح الله بهادری جهرمی

اقتباس قصص قرآن از عهدين؛ بررسي و نقد نظريه درّه حدّاد

نام نشریهمعرفت ادیان

نام نویسندهمحمد علی رضایی اصفهانی, علیرضا حیدری, محمدرضا ضميري

بررسی ترجمه قرآن کریم به زبان آلمانی

نام نشریهقرآن پژوهي خاورشناسان (قرآن و مستشرقان)

نام نویسندهمحمد علی رضایی اصفهانی, استفان فریدریش شفر

علم پیشرفته از منظر قرآن و سنت

نام نشریهقرآن و علم

نام نویسندهمحمد علی رضایی اصفهانی

اعجاز قرآن/ علمى

نام نشریهدائرة المعارف قرآن

نام نویسندهمحمد علی رضایی اصفهانی